Gebruikersrechten

Algemeen

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel fotoclub Fotolinie er naar streeft om correcte en actuele informatie te geven, kan zij niet garanderen dat de informatie op enig moment juist is op het moment, waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Fotoclub Fotolinie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die niet door fotoclub Fotolinie worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Fotoclub Fotolinie wil zoveel mogelijk alleen naar sites linken die in haar ogen betrouwbaar zijn. Maar ze is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Overname teksten

De informatie op deze site mag je gebruiken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld voor een werkstuk of spreekbeurt. Voor commercieel gebruik en voor gebruik op andere sites is uitdrukkelijke toestemming nodig van fotoclub Fotolinie.

Gebruik foto's

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de maker. Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd, overtreding van het auteursrecht is strafbaar.

Auteursrechten op foto's - 10 geboden

  1. Respecteer de auteursrechten op foto's
  2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
  3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van de foto.
  4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
  5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
  6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
  7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij de foto.
  8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf
  9. Let op de rechten van anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
  10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie