In 2012 was er een groepje enthousiaste fotografen actief in het toenmalige centrum voor kunst en creativiteit De Kunstlinie.
De meesten in deze groep hadden eerder een fotocursus bij de Kunstlinie gevolgd.
Om het geleerde in de praktijk te kunnen gebruiken was er onder de hoede van de Kunstlinie een groep met de naam Fotolinie.
Begeleidt door een van de cursusleidsters, Jonneke Vos, werden daar maandelijks activiteiten georganiseerd waarbij het fototoestel goed van pas kwam.
Nu stond niet meer het aanleren van fotovaardigheden op de voorgrond, maar het paraat houden en gebruiken van de vaardigheden. Vanzelfsprekend hoorde hier ook het 'leren van elkaar' bij.


Door gemeentelijke bezuinigingen in de kunstsector, was de Kunstlinie in 2012 genoodzaakt om te stoppen met de exploitatie.
Inmiddels had het groepje fotografen een stevige onderlinge band opgebouwd, en werd besloten als vereniging zelfstandig verder te gaan.
Toen uiteindelijk ook de huisvesting bij de Kunstlinie werd gestopt, was de scheiding met Kunstlinie een feit.
De Fotolinie vond onderdak in zorgcentrum Buitenhaeghe waar we tot de dag van vandaag een maal per maand bijeen komen voor onze verenigingsavond.
Dit alles is nu dus reeds 5 jaar geleden. Tijd dus voor een lustrumfeest. Een speciale lustrumcommissie werd in het leven geroepen om hiervoor een mooi feest in elkaar te draaien.
27 mei j.l. kwamen 30 van de 31 leden bij elkaar in Natuurpark Lelystad om dit feest te vieren. Zoals te verwachten was stond fotografie op het programma.
Van Ingen Photographics had voor ons een programma opgezet, dat bestond uit een buiten- en een binnenprogramma. Kenmerk van alle onderdelen was kennismaken met verschillende technieken.

plash

 

 

 

 

 

 

Buiten werden macrofoto's, Infrarood fotografie en werken met Grijsfilters behandeld.
Bij het binnenprogramma waren de onderwerpen druppel- en Splashfotografie.
Na afloop van dit programma vervolgden we in het restaurant van Hajé Natuurpark. Hier genoten we op het terras aan de waterkant van een overheerlijk Indisch buffet.
Al met al was het een heel intensieve dag, met leuke nieuwe technieken en een prima afsluiting.
Dank aan de lustrumcommissie voor deze prima opzet.